0 ฿0
0 ฿0

1

เลือกรายการสินค้าที่ท่านต้องการจะสั่งซื้อ

1

เลือกรายการสินค้าที่ท่านต้องการจะสั่งซื้อ

2

ดูรายละเอียดข้อมูลของสินค้า
ระบุจำนวนสินค้าแล้วกดเพิ่มลงรถเข็น หรือกดสั่งซื้อสินค้า

2

ดูรายละเอียดข้อมูลของสินค้า
ระบุจำนวนสินค้าแล้วกดเพิ่มลงรถเข็น
หรือกดสั่งซื้อสินค้า

3

ดูสินค้าที่เลือกไว้ตรงตะกร้าสินค้า จากนั้นกดสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด

3

ดูสินค้าที่เลือกไว้ตรงตะกร้าสินค้า
จากนั้นกดสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด

4

ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ จากนั้นกดสั่งซื้อและชำระเงิน

4

ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
จากนั้นกดสั่งซื้อและชำระเงิน

5

กรอกข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง
เลือกรูปแบบการชำระเงิน จากนั้นกดสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน

5

กรอกข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง
เลือกรูปแบบการชำระเงิน
จากนั้นกดสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน

6

การสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้น

หากเลือกการชำระเงินโดยการเงินผ่านธนาคาร
ให้ทำการแจ้งชำระเงินผ่านแบบฟอร์มในระบบ เพื่อการสั่งซื้อที่สมบูรณ์

6

การสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้น

หากเลือกการชำระเงินโดยการเงินผ่านธนาคาร ให้ทำการแจ้งชำระเงินผ่านแบบฟอร์มในระบบ เพื่อการสั่งซื้อที่สมบูรณ์

ค้นหาสินค้า

รายการสินค้าในตะกร้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับสู่หน้าร้านค้า

ค้นหาสินค้า